Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Γεωργίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99542035
E-mail: ayiavarvaranic@cytanet.com.cy
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ιωάννου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99639268
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Τσίβικος
Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Στυλιανού
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Λαζάρου
Ονοματεπώνυμο: Έλενα Μιχαήλ
Ονοματεπώνυμο: Σωφρόνης Χριστοδούλου
Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μήτας
Ονοματεπώνυμο: Γαβριήλ Γαβριήλ
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Γεωργίου (Γραμματέας)
Ονοματεπώνυμο: Ζωή Μεταλούδη (Πολιτικός Μηχανικός)
Ονοματεπώνυμο: Καλλιόπη Θεοδόση (Υγειονομικός Λειτουργός)
Ονοματεπώνυμο: Παρασκευάς Χαπελή (Εργάτης)