Στα δυτικά του χωριού, δίπλα στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τον Μαθιάτη, προβάλλει το Δημοτικό Σχολείο.

Το δημοτικό σχολείο της Αγίας Βαρβάρας αρχίζει τη λειτουργία του στα 1880, κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας.

Προηγουμένως, στα χρόνια της τουρκοκρατίας όσοι ήθελαν να μάθουν γράμματα πήγαιναν στο χωριό Λύμπια που απέχει γύρω στα δέκα χιλιόμετρα από την Αγία Βαρβάρα. Εκεί, μάθαιναν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική από ιερέα του χωριού.

Το 1880, όπως προαναφέρθηκε, λειτούργησε για πρώτη φορά σχολείο στο χωριό. Στεγαζόταν σε μια τρίχωρη αίθουσα στην αυλή της εκκλησίας.

Από το 1917, τα αγόρια φοιτούσαν σε ξεχωριστό σχολείο από τα κορίτσια. Ο αριθμός των μαθητών στο αρρεναγωγείο και στο παρθεναγωγείο κυμαινόταν από πενήντα δύο μέχρι εβδομήντα οχτώ.

Το 1947 θεωρείται σταθμός για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα, οικοδομούνται οι πρώτες κτιριακές εγκαταστάσεις του δημοτικού σχολείου σε κομμάτι γης που δώρισε η εκκλησία. Το σχολείο αποτελείτο από δύο αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο.

Πέντε χρόνια αργότερα, σαφέστερα, το 1952, σημειώνεται αύξηση των μαθητών, καθιστώντας αναγκαία την προσθήκη δύο αιθουσών. Άλλες δύο αίθουσες προστίθενται το 1988, όταν o αριθμός των μαθητών αυξήθηκε ακόμη παραπάνω, σχηματίζοντας δύο παράλληλες πτέρυγες. Το 2002, προστέθηκαν άλλες τρεις αίθουσες, με αποτέλεσμα να δοθεί το σημερινό σχήμα π.

Το 2005, παράλληλα με την αντισεισμική στήριξη του σχολείου έλαβαν χώρα βελτιωτικά έργα στις αίθουσες, στους αποθηκευτικούς χώρους , στους χώρους υγιεινής και στην αυλή του σχολείου. Όλη η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ανανεώθηκε, ώστε η εκπαίδευση των εκατό τριάντα τριών παιδιών της κοινότητας να επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Αναμφισβήτητα, το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί φυτώριο γνώσης. Σ’ αυτό διαπλάθονται οι αυριανοί ελεύθεροι, δημοκρατικοί, ενεργοί πολίτες που θα συμβάλουν στην γενική ανάπτυξη της κοινότητας της Αγίας Βαρβάρας.

Πηγή: 
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Το περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 1993. Στο Γυμνάσιο φοιτούν μαθητές τόσο από την Αγία Βαρβάρα όσο και από τις γύρω κοινότητες, Λυθροδόντα,  Μαθιάτη , Αλάμπρα , Σιά, Κόρνο , Μοσφιλωτή και Πυργά.

Την πρώτη χρονιά, όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα, φοίτησαν  στην Α΄ και Β΄ τάξη συνολικά 243 μαθητές. Την χρονιά αυτή, δίδαξαν στο Περιφερειακό Γυμνάσιο είκοσι τρεις καθηγητές, άλλοι με πλήρη και άλλοι με μερική απασχόληση.

Σήμερα, το Γυμνάσιο διαθέτει 23 τμήματα με σύνολο 522 μαθητές.  Σαφέστερα, η Α΄ τάξη αποτελείται από 9 τμήματα, η Β΄ τάξη από 8 και τέλος η Γ΄ τάξη από  6. Τη φετινή σχολική χρονιά διδάσκουν 63 καθηγητές.

Αξίζει κανείς να παρατηρήσει πως ο αριθμός των μαθητών από το 1993 μέχρι σήμερα αυξήθηκε σημαντικά.

Πρώτη χρονιά λειτουργίας (1993)

Μαθητές: 243
Καθηγητές: 23

Φετινή σχολική χρονιά (2006-2007)

Μαθητές: 522
Καθηγητές: 63