Περισσότερα: Θρησκευτική Ζωή

Στα βορειοδυτικά της Κοινότητας, στην περιοχή «Κούρκας»  κατασκευάστηκε φράγμα στον ποταμό Γυαλιά από τους κατοίκους της Κοινότητας με βασικό υλικό την πέτρα.

 

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο

Περισσότερα: Αρχαιολογικοί Χώροι

Περισσότερα: Μουσείο

Περισσότερα: Θρησκευτική Ζωή