Στην Αγία Βαρβάρα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη. Η γεωγραφική θέση του χωριού σε συνδυασμό με μια σειρά από αναπτυξιακά έργα αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες οικιστικής ανάπτυξης.

Πολλοί επιλέγουν την Αγία Βαρβάρα ως τόπο μόνιμης κατοικίας εξαιτίας κυρίως της γεωγραφικής της θέσης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο κέντρο της ελεύθερης Κύπρου και ταυτόχρονα διαθέτει καλό οδικό δίκτυο.

Σημαντικοί παράγοντες προσέλκυσης νέων κατοίκων είναι και οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στην Κοινότητα. Αξίζει να αναφερθεί πως στην Αγία Βαρβάρα, υπάρχει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Περιφερειακό Γυμνάσιο.

Στην οικιστική ανάπτυξη της Κοινότητας συνέβαλαν και τα στεγαστικά σχέδια. Ειδικότερα, διατέθηκαν διακόσια οικόπεδα για αυτοστέγαση προσφύγων σε τέσσερις φάσεις αλλά και οικόπεδα για φτωχές οικογένειες. Παράλληλα, ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης προώθησε τρία σχέδια για την ανέγερση εκατό οικιστικών μονάδων.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας