Ασπρόκρεμμος
Αλμυράς

Αλμυράς. Μια πλούσια τοποθεσία παραγωγής χαλκού.

Ο Αλμυράς, της Αγίας Βαρβάρας. Ανακαλύφθηκε το 1982 και αντιπροσωπεύει τη μοναδική αρχαία μονάδα πλήρους επεξεργασίας παραγωγής χαλκού που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο. Μεταξύ των ετών 1988 και 1998 έχουν γίνει δώδεκα ανασκαφές. Ο Αλμυράς βρίσκεται στην κοιλάδα του Σιά, σε μια περιοχή με ιστορία τεσσάρων χιλιάδων χρόνων στην παραγωγή χαλκού.

Όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παραγωγή χαλκού στον Αλμυρά, χρονολογούνται στην Κυπρο-Αρχαϊκή γύρω στο 600 π.χ., στην Κυπρο-Κλασσική γύρω στο 400 π.χ και στην Κυπρο-Ελληνιστική περίοδο γύρω στο 150 π.χ.. έχουν αποκαλυφθεί, μία φλέβα μεταλλεύματος με υπολείμματα ορυχείου, δύο κάμινοι φρύξης του μεταλλεύματος καθώς και διάφοροι τύποι καμίνων τήξεως του χαλκού. Οι λύχνοι που έχουν βρεθεί γύρω από τις καμίνους, μαρτυρούν νυχτερινή εργασία . Γραπτή κεραμική, δύο πήλινα ανθρωπόμορφα ειδώλια και το αγαλματίδιο κριαριού από ασβεστόλιθο, δείχνουν ότι στον χώρο γινόταν κάποιες εκδηλώσεις λατρείας. Αρχαιομεταλλουργικές έρευνες ήταν αναγκαίες για να γίνει η ανα-παράσταση της τεχνολογίας παραγωγής χαλκού και για να επιβεβαιωθεί ο σημαντικός ρόλος του στο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα της αρχαίας Κύπρου.