Πειραματικό Εργαστήρι εκκαμίνευσης χαλκού στην Αγία Βαρβάρα (25&26/7/2019)

Καλοκαιρινό Δημιουργικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για παιδιά

Καλοκαιρινό Δημιουργικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Εφήβων