Οικιστική ανάπτυξη

Στην Αγία Βαρβάρα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη. Η γεωγραφική θέση του χωριού σε συνδυασμό με μια σειρά από αναπτυξιακά έργα αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες οικιστικής ανάπτυξης.

Πολλοί επιλέγουν την Αγία Βαρβάρα ως τόπο μόνιμης κατοικίας εξαιτίας κυρίως της γεωγραφικής της θέσης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο κέντρο της ελεύθερης Κύπρου και ταυτόχρονα διαθέτει καλό οδικό δίκτυο.

Σημαντικοί παράγοντες προσέλκυσης νέων κατοίκων είναι και οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στην Κοινότητα. Αξίζει να αναφερθεί πως στην Αγία Βαρβάρα, υπάρχει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Περιφερειακό Γυμνάσιο.

Στην οικιστική ανάπτυξη της Κοινότητας συνέβαλαν και τα στεγαστικά σχέδια. Ειδικότερα, διατέθηκαν διακόσια οικόπεδα για αυτοστέγαση προσφύγων σε τέσσερις φάσεις αλλά και οικόπεδα για φτωχές οικογένειες. Παράλληλα, ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης προώθησε τρία σχέδια για την ανέγερση εκατό οικιστικών μονάδων.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας

Βιομηχανική ανάπτυξη

Η παρουσία βιομηχανικών μονάδων στο χωριό έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο στην απασχόληση, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας.

Τα εργοστάσια τόσο ραπτικής, όσο και των πλεκτών, απασχολούν ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό κατοίκων του χωριού.

Μερικά από τα είδη αυτά εξάγονται στο εξωτερικό και άλλα προμηθεύουν διάφορα καταστήματα στη Λευκωσία και τις άλλες πόλεις.

Μια άλλη σημαντική βιομηχανική μονάδα είναι το κεραμείο του χωριού.

Είναι ένα σύγχρονα κατασκευασμένο κτίριο, με δυνατότητα παραγωγής 60.000 τούβλων την ημέρα. Είναι το γνωστό κεραμείο «ΛΗΔΡΑ» που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του χωριού, στην τοποθεσία «Στενώματα». Ονομάστηκε έτσι από το αρχαίο όνομα της Λευκωσίας «Λήδρα». Πρωτολειτούργησε το 1977.

Μια άλλη αρκετά σύγχρονη βιομηχανική μονάδα, που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό, είναι αυτή του ελαιοτριβείου . Ένας προοδευτικός ελαιοπαραγωγός του χωριού, εγκατέστησε το πιο σύγχρονο ελαιοτριβείο της περιοχής. Εξυπηρετεί όχι μόνο το χωριό, αλλά και τα γειτονικά χωριά.

Το ελαιοτριβείο αυτό, το οποίο διαθέτει τα πιο σύγχρονα και τελειοποιημένα μηχανήματα, στοίχισε 150 περίπου χιλιάδες λίρες και άρχισε τη λειτουργία του το 1989. Δεν χρειάζεται προσωπικό, το χειρίζεται μόνο ο δημιουργός του. Είναι εγκατεστημένο σε ένα μεγάλο κτίριο. Το ελαιοτριβείο εργάζεται 4-5 μήνες τον χρόνο, από τον Νοέμβριο μέχρι τα μέσα του Μάρτη.

Οι δύο αυτές μονάδες βρίσκονται στην βιοτεχνική ζώνη της κοινότητας.

Στην βιομηχανική ζώνη της Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται στα νότια του χωριού περιλαμβάνει αρκετά εργοστάσια επιπλοποιίας, εργοστάσια μεταλλικών κατασκευών, ισιωτή και αρκετές αποθήκες φύλαξης προϊόντων.

Έχει ήδη αποπερατωθεί, ο σχεδιασμός για τη δημιουργία της βιοτεχνικής ζώνης, για να μεταφερθούν όλες οι βιοτεχνίες που βρίσκονται στο χωριό.