Ολοκληρωμένα

Τα τελευταία δέκα χρόνια στην κοινότητά μας σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πολλά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Έργα υδατοπρομήθειας

 • Δυο μικρά φράγματα εμπλουτισμού στον ποταμό Γυαλιά, για εμπλουτισμό των διατρήσεών μας,  κατά τα έτη 2003 και 2007, συνολικού κόστους €48.000.
 • Καθαρισμός του φράγματος στον ποταμό Γυαλιά (Δήμμα), το 2008.
 • Επέκταση υδρευτικού δικτύου κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2011. Κατά την επέκταση, μέρος του χωριού ενώθηκε με την υδατοδεξαμενή που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή. Συνολικό κόστος επεκτάσεων €200.000.
 • Αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου του κεντρικού υδρευτικού δικτύου μήκους 2.000m, με νέους πλαστικούς σωλήνες τύπου PVC, από την περιοχή Πουπές έως τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Συνολικό κόστος €140.000.
 • Κατασκευή δύο νέων υδατοαποθηκών (ντεπόζιτα νερού) στην περιοχή Πουπές, συνολικής χωρητικότητας 1000m³ νερού, το 2006 και το 2011. Το κόστος του έργου ανήλθε στις €215.000.

Με την υλοποίηση των πιο πάνω έργων επιλύθηκε οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης της Κοινότητάς μας και σήμερα υπάρχει συνεχής παροχή νερού.

Κατασκευή πεζοδρομίων και πεζόδρομων

 • Κατασκευή των πλακόστρωτων πεζοδρομίων στις κεντρικές οδούς Γρηγόρη Αυξεντίου και Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου κατά τα έτη 2004, 2006 και 2007. Το έργο αυτό βοήθησε στην ασφαλή μετακίνηση όλων των κατοίκων και ιδιαιτέρως συντέλεσε στην ασφαλή μετάβαση των παιδιών μας στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό. Παράλληλα με την κατασκευή τοποθετήθηκαν και αγωγοί για τη συλλογή όμβριων υδάτων και επιλύθηκε σημαντικό μέρος των αντιπλημμυρικών προβλημάτων. Το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των  €350.000 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το κράτος.
 • Κατασκευή πεζοδρόμου για τη σύνδεση των οδών Ολύμπου και Γρίβα Διγενή, το 2009. Κόστος κατασκευής €50.000.

Αντιπλημμυρικά έργα

 • Τοποθετήθηκαν κατάλληλοι αγωγοί για τη συλλογή των όμβριων υδάτων σε πολλές οδούς της Κοινότητας, στις Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, Γρηγόρη Αυξεντίου, 28ης Οκτωβρίου, μεταξύ της Ολύμπου και της Γρίβα Διγενή, Παστογιάννου, Αγίας Μαρίνας, στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας- Κοτσιάτη κ.ά.

Έργα Οδοποιίας

 • Ασφαλτόστρωση της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη (περιοχή Καρπασίτης).
 • Ασφαλτόστρωση της οδού Παστόγιαννου (περιοχή Λαξιές).
 • Ασφαλτόστρωση της οδού Γρίβα Διγενή (περιοχή Ροτσόβρυση) για σύνδεση της Κοινότητας με τη βιομηχανική περιοχή, κόστος €25.500.
 • Ασφαλτόστρωση και κατασκευή δρόμου Αγίας Βαρβάρας- Αλάμπρας (περιοχή Μαυρογή), έως τα όρια της Κοινότητάς μας, το κόστος ανήλθε στις €100.000 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Άμυνας.
 • Χάραξη και κατασκευή του δρόμου στην περιοχή Λιές και του δρόμου από την Προδημοτική Σχολή έως την Αγ. Παρασκευή. Παράλληλα κατασκευάστηκαν και 2 γεφύρια. Κόστος συνολικά €50.000.
 • Κατασκευή και ασφαλτόστρωση του νέου δρόμου σύνδεσης της Αγ. Βαρβάρας με την Κοινότητα της Αλάμπρας, παράλληλα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού.
 • Κατασκευή και ασφαλτόστρωση της οδού Δράμας και κατασκευή γεφυριού.
 • Συχνές ασφαλιστικές επαλείψεις των οδών εντός της Κοινότητας (οδοί Γρίβα Διγενή, Ολύμπου, Ισαάκ και Σολωμού, Σωτήρη Τσαγκάρη, Λήμνου, Αρχ. Μακαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Αντρέα Σπανού, Παστογιάννου, 28ης Οκτωβρίου κ.ά. ).
 • Τακτική συντήρηση αγροτικών δρόμων.

Έργα Ανάπτυξης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Κατόπιν των έντονων διαβημάτων μας προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιτεύχθηκε η κατασκευή ενός νέου και σύγχρονου κτηρίου, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2010. Ο εξοπλισμός του είναι πλήρης, σύγχρονος και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της εποχής μας. Η άριστη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συντέλεσε στην εξ’ ολοκλήρου καταβολή της απαιτούμενης δαπάνης από αυτό. Κόστος αγοράς γης και κατασκευής €700.000.

Κατά την κατασκευή του έργου έγινε πρόνοια για λειτουργία δεύτερης αίθουσας διδασκαλίας. Λόγω των αυξημένων αναγκών, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στις σχετικές διαδικασίες για ολοκλήρωση και της δεύτερης αίθουσας.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Με τις απαραίτητες ενέργειες μας το Δημοτικό Σχολείο αναβαθμίστηκε αντισεισμικά, εκσυγχρονίστηκε κτηριακά και απέκτησε τον κατάλληλο εξοπλισμό σε διδακτικά μέσα, συνολικό κόστος εργασιών €273.000, το οποίο καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

Από το 2006 που αναλάβαμε τα καθήκοντα της Σχολικής Εφορίας, έγινε πλήρης αναβάθμιση της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης, αλλάχτηκαν τα πατώματα, έγιναν βαψίματα, ηχομονώθηκαν κατάλληλα οι χώροι, τοποθετήθηκε κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός και εγκαταστάθηκαν σύγχρονα ηχητικά συστήματα.

Σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τον εκάστοτε Διευθυντή και το Σύνδεσμο Γονέων αναβαθμίστηκε ε’ ολοκλήρου ο χώρος Γυμνασίου. Δημιουργήθηκε Αίθουσα Ψυχαγωγίας και εργαστήρια, λειτούργησε σύγχρονο κυλικείο, διαμορφώθηκε χώρος στάθμευσης του προσωπικού, τοποθετήθηκαν κάγκελα για λόγους ασφαλείας, κατασκευάστηκαν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και διαμορφώθηκε η αυλή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται  από τους μαθητές και αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις ανάγκες του σχολείο. Η δαπάνη φια τις παραπάνω εργασίες ανήλθαν στο ποσό των €500,000, το οποίο καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Πάρκο Ηρώων Αγ. Βαρβάρας και Χωριστής Δράμας

Η κατασκευή του Πάρκου το 2010 είχε σαν στόχο να τιμήσει τους ήρωες του χωριού μας. Η τοποθεσία του δίπλα από το Γυμνάσιο κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Ο χώρος επιλέχθηκε ώστε να αποτελεί ένα Μνημείο ιστορικής μνήμης για τους νέους της Κοινότητάς μας. Το κόστος κατασκευής ανήλθε στις €50,000, το οποίο καλύφθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και από χορηγίες ιδιωτών.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας έχει βραβεύσει το Πάρκο Ηρώων της Κοινότητάς μας ως ένα από τα δυο καλύτερα Πάρκα της Επαρχίας Λευκωσίας.

*Σε προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας εκ παραδρομής σημειώθηκε ότι το κόστος κατασκευής του Πάρκου Ηρώων, ανήλθε στις €500,000 αντί στις €50,000.

Δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου

Αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα του Κοινοτικού Συμβουλίου η δημιουργία χώρων πρασίνου και πάρκων. Μέχρι σήμερα έχουν δεντροφυτευτεί διάφοροι χώροι πρασίνου (Εκκλησάκι Σταυρού, Λόφος Πουπέ κ.ά.) και κατασκευάστηκε πάρκο στο χώρο των οικοπέδων για φτωχές οικογένειες.

Κοινοτικό Αμφιθέατρο

Πραγματοποιήθηκε επέκταση του Αμφιθεάτρου στο εκκλησάκι του Σταυρού, ηλεκτροδοτήθηκε και ηλεκτροφωτίστηκε ο χώρος  του αμφιθεάτρου και της Εκκλησίας. Με τις κατάλληλες ενέργειες μας το κόστος των εργασιών καλύφθηκε από τα Υπουργεία Συγκοινωνιών και έργων, Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και τις δωρεές συγχωριανών και άλλων ιδιωτών.

Βιοτεχνική Ζώνη

Πραγματοποιήθηκε η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής της βιοτεχνικής ζώνης και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την παραχώρηση των οικοπέδων στους δικαιούχους. Το  κόστος κατασκευής εργασιών ανήλθε στις €210,000 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Επέκταση Κοιμητηρίου

Κατά τα έτη 2009 και 2010 πραγματοποιήθηκε η επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου. Έγινε η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, ασφαλτοστρώθηκε ο εσωτερικός δρόμος, έγινε οριοθέτηση των τάφων, διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος στάθμευσης και τοποθετήθηκε κιόσκι για την κάλυψη των αναγκών του Κοιμητηρίου.

Διαχωρισμός οικοπέδων για φτωχές οικογένειες

Σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 4 φάσεις για διαχωρισμό οικοπέδων και ετοιμάζεται και η 5η φάση. Ως γνωστό τα οικόπεδα αυτά παραχωρούνται σε οικογένειες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που  τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αξίζει να τονιστεί πως οι οικογένειες του χωριού μας έχουν προτεραιότητα στη σειρά παραχώρησης.

Κατασκευή ισόπεδων διαβάσεων

Μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων για επίλυση προβλημάτων αναφορικά  με την ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων  εισηγήθηκε την κατασκευή τριών ισόπεδων διαβάσεων. Εγκρίθηκαν από το Τμήμα Κυκλοφοριακών Μελετών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και κατασκευάστηκαν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Κατασκευάστηκαν διαβάσεις στις οδούς:

 • Γρηγόρη Αυξεντίου, Σωτήρη Τσαγκάρη και Ρόδου
 • Γρηγόρη Αυξεντίου, Λήμνου και Αρχ. Μακαρίου
 • Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, Αγ. Νεκατρίου

Τοπικό Σχέδιο

Από το Μάιο του 2011 έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τη δημιουργία Τοπικού Σχεδίου στην περιοχή μας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τα αιτήματα των κατοίκων και παρουσίασε για υιοθέτηση στις Αρμόδιες Αρχές.  Η ολοκλήρωση των εργασιών και η δημοσίευση των ζωνών έγιναν τον Ιούνιο του 2012.

Κοινοτικά Κτήρια και Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας

Μετά τη δωρεάν παραχώρηση της κατοικίας του Σάββα Άντωνα από τον κ. Γεώργιο Σταύρου Καμπούρη προς την Κοινότητα, το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού αγόρασε ακόμα 5 γειτονικές κατοικίες, προχώρησε στην ανέγερση Κοινοτικών Γραφείων και στη διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας. Το κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε στις €650.000.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας

Υπό εξέλιξη

Έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται διάφορά έργα που θα αναβαθμίσουν την Κοινότητά μας. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

Υδρολογικές μελέτες

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων από τα Νοτιοδυτικά υψώματα του οικισμού . Γίνονται τα κατασκευαστικά σχέδια για τοποθέτηση κεντρικού αγωγού όμβριων υδάτων στον αυτοκινητόδρομο Αγ. Βαρβάρας- Μαθιάτη.

Επίσης σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης για επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην είσοδο της Αγίας Βαρβάρας και στα σύνορα με το Πέρα Χωριό.

Περιφερειακό γήπεδο Αγ. Βαρβάρας- Αλάμπρας

Όπως γνωρίζετε  το έργο του γηπέδου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2007.  Κατόπιν όμως πρότασης του ΚΟΑ  συστήθηκε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο σε συνεργασία με την Αλάμπρα, στο οποίο εκτός από το χώρο του γηπέδου θα κατασκευαστεί και χώρος για στίβο. Επίσης θα κατασκευαστούν κερκίδες,  χώρος στάθμευσης, αποδυτήρια, αποθήκες και ότι άλλο απαιτεί ένα σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο. Γι’ αυτό και το νέο γήπεδο μετακινήθηκε σε νέο  χώρο στα σύνορα με την Αλάμπρα, αφού το αρχικό τεμάχιο που είχε επιλεγεί δεν επαρκούσε για τέτοιου μεγέθους έργο. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες. Ετοιμάστηκαν οι όροι για προκήρυξη προσφορών και αναμένεται στις αρχές του 2012 να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του. Το κόστος κατασκευής του γηπέδου θα ανέρθει στο €1.800.000.

Κοινοτικά Κτήρια και Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας

Μετά τη δωρεάν παραχώρηση της κατοικίας του Γεώργιου Σάββα από τον κ. Γεώργιο Σταύρου Καμπούρη προς την Κοινότητα, το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην αγορά ακόμα 5 γειτονικών κατοικιών,  για δημιουργία κοινοτικών Γραφείων και Κεντρικής Πλατείας. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες και ετοιμάστηκαν οι όροι για προκήρυξη προσφορών για το έργο. Το κόστος κατασκευής του έργου θα ανέλθει στις €650.000.

Ανακατασκευή δρόμου στην είσοδο της Κοινότητας

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για ανακατασκευή της κεντρικής οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, στην είσοδο του χωριού. Το έργο αυτό αφορά στην ανακατασκευή του δρόμου από την Αερογέφυρα έως το Περιφερειακό Γυμνάσιο, καθώς και την τοποθέτηση αγωγών για συλλογή των όμβριων υδάτων. Παράλληλα θα γίνει και η επιδιόρθωση του δρόμου της Αγ. Μαρίνας ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως παρακαμπτήριος. Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται στο ποσό των €500.000 και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Τμήμα Δημοσίων ‘Έργων.

Παρακαμπτήριος δρόμος προς Συνοικισμό Αυτοστέγασης

Σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σχεδιάσθηκε και θα κατασκευαστεί ο παρακαμπτήριος δρόμος προς το Συνοικισμό Αυτοστέγασης, ο οποίος θα επιλύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται στο ποσό των €150.000 και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Δρόμος στην Περιοχή Διπλοπόταμος

Εκπονείται η μελέτη για τον σχεδιασμό δρόμου που θα ενώνει την περιοχή Αυτοστέγασης με τον δρόμο Αγ. Βαρβάρας – Αλάμπρας, από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.

Χώροι Πρασίνου

Με τη βοήθεια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προχωράμε στην υλοποίηση κατασκευής 4 χώρων πρασίνου στην περιοχή του Συνοικισμού Αυτοστέγασης.

Κοινοτικό Πάρκο

Η καθυστερημένη υλοποίηση του έργου οφείλεται στα προβλήματα που προέκυψαν για την εξασφάλιση του χώρου του Κοινοτικού Πάρκου (περιοχή Φυτωρίου). Σήμερα ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί οι όποιες δυσκολίες και έχουν ετοιμαστεί οι απαραίτητες μελέτες, εξασφαλίστηκε πολεοδομικής άδεια. Περιμένουμε την έκδοση της άδειας οικοδομής ώστε να προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου.

Πρωτοβιομηχανικό Μουσείο και Πολιτιστικό Κέντρο

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προηγούμενων ετών, δημιουργήθηκαν προβλήματα υγρασίας στο Πρωτοβιομηχανικό Μουσείο (Μύλος) και γι’ αυτό ετοιμάστηκε μελέτη για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης.  Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση οικονομικών κονδυλίων για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου που είναι δίπλα από το Μουσείο, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως Πολιτιστικό Κέντρο.

Αποχετευτικό

Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του Τμήματος Υδάτων και έχει αποφασιστεί η ένταξη της Κοινότητάς μας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας (ΣΑΛ). Το ΣΑΛ ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε να κατασκευαστεί το απαραίτητο αποχετευτικό δίκτυο, το συντομότερο δυνατό.

Πάρκο Γλυπτικής

Έχει εγκριθεί η παραχώρηση από το κράτος του χώρου και αναμένεται να δοθούν τα τελικά Συμβόλαια στην Κοινότητα ώστε μα προχωρήσει στη κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, για να μπορούν να διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις.

Δημοτικό Σχολείο

Με τις κατάλληλες ενέργειες μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες έχει σχεδιαστεί και αναμένεται να αρχίσει  η υλοποίηση του Νέου Δημοτικού Σχολείου το οποίο θα είναι 12τάξιο και θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαστήρια. Έχει σχεδιαστεί και Αίθουσα Εκδηλώσεων χωρητικότητας 450 ατόμων.

Κατασκευή φράχτη στον ποταμό Γυαλιά

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου για κατασκευή φράχτη στον ποταμό Γυαλιά, το Υπουργείο Γεωργίας κι Φυσικών Πόρων πραγματοποίησε τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανέθεσε την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτη μελετητή. Οι προσπάθειες του Συμβουλίου εντείνονται για τη συντομότερη δυνατή υλοποίηση του έργου. 

Σωλήνες ύδρευσης

Αποτελεί στόχο η αντικατάσταση όλων των σωλήνων ύδρευσης εντός της Κοινότητας, με νέες πλαστικές σωλήνες (τύπου PVC).

Κατασκευή πεζοδρομίων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αιτήθηκε την κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, στις οδούς Γρηγόρη Αυξεντίου, Παπασταύρου Παπααγαθαγγέλου εντός των ορίων της οικιστικής ζώνης και αναμένει την έγκριση των απαραίτητων κονδυλιών από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου εκπονείται μελέτη από το Τμήμα Πολεοδομίαςκαι Οικήσεως για τη δημιουργία Ρυθμιστικού Σχεδίου στην Κοινότητά μας. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο θα ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί και θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για τη διεκδίκηση αναπτυξιακών έργων για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητάς μας.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας

Προγραμματιζόμενα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει ήδη προγραμματίσει και άλλα έργα που θα αλλάξουν την όψη της κοινότητας.

Μερικά από τα έργα αυτά είναι:

 1. Κατασκευή κοινοτικού πάρκου.
 2. Κατασκευή κοινοτικού γηπέδου.
 3. Αγορά γης για κατασκευή κοινοτικών κτηρίων και διαμόρφωση της πλατείας.
 4. Κατασκευή υδατοδεξαμενής, στην περιοχή «ΠΟΥΠΕΣ», για κάλυψη των αναγκών της κοινότητας.
 5. Κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, κατά μήκος του κύριου δρόμου. Το έργο άρχισε το 2004 και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.